חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 ו' בשבט התשפ"א, 19/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יום-הדין הגדול

מהו אותו "יום ה' הגדול והנורא" שיהיה לאחר ביאת משיח?
מאמרים נוספים בנושא
להבין את התקופה
מה יקרה בתקופת הגאולה?
היהודים כנושאי האור
העולם כבר בשל לגאולה
עשו כל אשר ביכולתכם
מתי מתחילה הגאולה?
מה יקרה לגויים בימות המשיח?
הכול ייגאלו
מה ישתנה?
שפע גשמי
וגר זאב עם כבש
כך יועבר הרע
לא עוד מוות
יום-הדין הגדול
תורתו של משיח

"יום הדין" מוכר לכולנו כ"ראש השנה", אך פעמים רבות מוזכר בתורה 'יום-הדין הגדול' שעתיד להתקיים לעתיד-לבוא. על יום זה נאמר1: "הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום-ה' הגדול והנורא". הרמב"ן2 מבאר, שיש שלושה מועדים כלליים של דין ומשפט: א) בעולם-הזה, כמו המשפט שיש בכל ראש-השנה, שמתייחס לחיי האדם בעולם-הזה; ב) בעולם-הבא, שזהו הדין שנידונה בו הנשמה לאחר צאתה מהגוף; ג) לעתיד-לבוא, והוא 'יום-הדין הגדול'.

על יום זה נאמר גם-כן3: "הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל עושי רשעה ולהט אותם היום הבא". ובהמשך לכך נאמר: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה". חז"ל4 פירשו זאת, שלעתיד-לבוא "הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה - צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה".

כך גם נאמר במכילתא5: "אם תזכו לשמור את השבת, תינצלו משלוש פורענויות - מיומו של גוג, ומחבלו של משיח, ומיום-דין הגדול".

כל ישראל צדיקים

מתי יהיה יום-הדין הזה? מדברי כל המפרשים עולה, שזמנו של יום-הדין אינו בימות המשיח אלא בתחילת תקופת תחיית המתים. כך אומר הרמב"ן: "אחרי-כן יבואו ימי המשיח... ובסופן יהיה הדין ותחיית המתים". לדבריו, בדין זה יישפט האדם "אם ראוי לתחיית המתים ולנועם הגוף והנפש באותו זמן". על כך נאמר בדניאל6: "ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה - לחיי עולם, ואלה - לחרפות לדראון עולם".

מי יהיה נידון בדין הזה? לדעת הרמב"ן, הדין יחול על הכול. כל אדם יישפט מחדש על-פי מעשיו, כדי לקבוע באיזו מידה הוא ראוי לשכר הגדול של ימי התחייה7. עם זאת, מאחר שיהיה זה לאחר ימות המשיח, שיתקן את העולם כולו, ולאחר ביאת אליהו הנביא (שמופיע "לפני בוא יום-ה' הגדול והנורא"), שישיב "לב אבות על בנים", הרי אז כבר ישובו כולם בתשובה ויתקיים מה שהבטיח הקב"ה "לא יידח ממנו נידח", וכל ישראל יהיו בחזקת צדיקים וראויים לתחיית המתים. כך נאמר במדרש שמואל8: "בהכרח יהיו כולם צדיקים, לפי שהוא יתברך חשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח".

על-פי הדברים האלה נראה, שבכל מקום שנאמר "צדיקים" בקשר לדין ומשפט הזה ("צדיקים מתרפאין בה", וכדומה), הכוונה לכל אחד ואחד מישראל, שיהיה כבר אז בדרגת צדיק9. "רשעים" - אלה רשעי אומות-העולם, שאכן יקבלו אז את עונשם.

דין באומות

האר"י ז"ל10 סבור, שכל הדין והמשפט הזה אינו מתייחס כלל לעם-ישראל, שכן כל יהודי שהיה בו חטא כלשהו, כבר קיבל את עונשו בעולם-הזה או בעולם-הבא: "מאחר שעברו על הנשמה הזאת יום-הכיפורים וייסורים ממרקים כו', ואחר-כך גלגולים, למה לה לחזור ולהיות נידונית ביום-הדין הגדול?". מסקנתו של האר"י ז"ל: "יום-הדין הגדול אינו אלא לאומות-העולם".

ברוח זו כותב גם רבי יצחק אברבנאל11, שאין מקום לדין ומשפט נוסף אחרי המשפט שיש על האדם בעולם-הזה ובעולם-הבא. הוא שואל בתמיהה - האם האדם עשה מצוות או עבירות אחרי שנשפט לאחר מותו, שיש מקום לדונו מחדש?! על-כן הוא סבור, שאין לפרש את 'יום-הדין' הזה במובן של דין ומשפט, אלא במשמעות של עונש ונקמה באומות - "הדין שזכר כאן הוא העונש שיעניש הקב"ה את האומות ויבטל ממשלתם". לדבריו, אז יקים הקב"ה לתחייה גם את רשעי הגויים שכבר מתו, "כדי שיקבלו עונשם לעיני החיים12".

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     מלאכי ג,כג.

2)     בשער הגמול.

3)     מלאכי ג,יט.

4)     נדרים ח,ב.

5)     בשלח ויסע פרשה ד.

6)     יב,ב.

7)     וראה ב'ליקוטי-דיבורים', של אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, חלק ב, עמ' 644 (בתרגום חופשי): "דין ומשפט זה ייעשה על-ידי המשיח עצמו, ועליו אומר הפסוק, אשר 'לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח', אלא הוא יכניס את עצמו בתוך קשיי החיים של היהודים בגלות, ויעורר רחמים עליהם וילמד זכות, שהם עצמם לא רצו לחטוא, אלא שלא יכלו להתגבר על יצר-הרע. הוא, המשיח, יראה את הצד הטוב".

9)     כך מבואר ב'קדושת לוי' פרשת בא ד"ה נטה: "צדיקים היינו ישראל, ורשעים היינו אומות-העולם".

10)   דבריו הובאו בספר נשמת חיים מאמר א, פרק יז.

11)   מעייני הישועה, המעיין השמיני, סוף התמר הז.

12)   בדומה לזה נאמר בתנא-דבי-אליהו רבה פרק כב,ד: "כל הגויים וכל הממלכות שעינו אותם, את ישראל, ולחצו אותם, יהיו רואים בשמחתן של ישראל, ויצטערו ויכעיסו בלבבם. ואחר-כך הם הולכים לעפרם, ושוב אינם חוזרין לעולם".


   
תגובות
2.
הנשים בתחיית המתים
אורי-21/11/13 12:06
1.
גם כל הנשים היהודיות יקומו?
הדס-20/11/13 14:53

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)