חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 ו' בשבט התשפ"א, 19/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

כך יועבר הרע

איך ייראה עולם שאין בו רוע?
מאמרים נוספים בנושא
להבין את התקופה
מה יקרה בתקופת הגאולה?
היהודים כנושאי האור
העולם כבר בשל לגאולה
עשו כל אשר ביכולתכם
מתי מתחילה הגאולה?
מה יקרה לגויים בימות המשיח?
הכול ייגאלו
מה ישתנה?
שפע גשמי
וגר זאב עם כבש
כך יועבר הרע
לא עוד מוות
יום-הדין הגדול
תורתו של משיח

אחד הדברים הגדולים שיקרו בימות המשיח הוא - העברת הרע מן העולם. כך נאמר בזכריה1: "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ". לא יהיה עוד רע, ולא יהיה גם יצר-הרע, כפי שאומרת הגמרא2: "לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר-הרע ושוחטו".

כאשר מתבוננים במשמעות הדברים, מבינים, שהעברת הרע מן העולם תשנה ללא-הכר את כל פני החיים. הרע והמלחמה בו ארוגים כל-כך בתוך חיינו, עד שסילוקו יוצר למעשה עולם שונה לחלוטין. זהו עולם בלי מנעולים ובלי שוטרים3, בלי רובים ובלי עונשים, בלי עלבונות ובלי שנאות, בלי קינאה ובלי רדיפת-בצע. ילדים שאינם רבים עם הוריהם ומוריהם. אנשים שאינם רבים עם עצמם. אין על מי לכעוס. אין בשביל מה להתרגז. הכול רק טוב - וזה יהיה טבעי כל-כך!

מלחמה מתמדת

העולם שאנו חיים בתוכו מתאפיין במלחמה המתמדת בין הטוב לבין הרע, בין הקדושה לבין ה'סטרא-אחרא'. מאבק זה התחיל לאחר חטא עץ-הדעת, אשר חולל ערבוביה בין הטוב לבין הרע, ומאז אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב, והם נאבקים זה עם זה ללא הרף. מאז היו עליות וירידות רבות. פעמים גבר הטוב ופעמים ניצח הרע, וכפי שנאמר על מאבק מתמיד זה: "ולאום מלאום יאמץ4" - "כשזה קם, זה נופל5".

המאבק הזה בין הטוב לרע, הוא תמצית כל העבודה בזמן הזה. זהו התפקיד שמוטל עלינו - להילחם ברע, להגביר את הטוב, להפריד את הטוב מן הרע. הזמן הזה, ובעיקר תקופת הגלות, הוא זמן המלחמה, שבו הטוב והרע מתמודדים ביניהם בכל צורה אפשרית. יש, כאמור, עליות וירידות, אבל בכללות, העולם הולך ומתברר; הטוב הולך ונפרד מן הרע. השלמת המלאכה הזאת מביאה את הגאולה.

תקופת הגאולה מתחלקת לשני שלבים מבחינת העברת הרע6. בתקופה הראשונה, הנקראת 'ימות המשיח', עדיין לא ייעלם הרע לגמרי מן העולם. אז רק ייפסק ערבוב התחומים שקיים כיום בין הטוב לבין הרע. יחזרו ויתקיימו הגבולות שנבראו ביניהם (כמו קודם חטא עץ-הדעת). עם-ישראל כבר לא יהיה נתון תחת שלטון הרע. בספר הזוהר7 נאמר, שהרע יתרכז אז רק בקרב ה'ערב-רב'.

לרע יהיה אז תפקיד חיובי. אחד הכינויים של הרע הוא - 'קליפה'. קליפה כשלעצמה אינה דבר רע - היא שומרת ומגינה על הפרי. הבעיה נוצרת, כאשר היא מתערבבת בתוך הפרי. לכן בימינו, ה'קליפה' היא גורם שלילי, מכיוון שהרע מעורבב בתוך הטוב, אבל בימות המשיח, כשהרע יתייצב על מקומו, אפשר יהיה להשתמש בסגולותיו המיוחדות (למשל, העוצמה המיוחדת שיש לרע, השאפתנות שלו, וכדומה) כדי להרים את הטוב לגבהים נעלים יותר.

הרע יסיים את תפקידו

השלב השני בסילוק הרע יתקיים בתקופה השנייה שלאחר ימות המשיח. זו התקופה של תחיית המתים, שמהווה למעשה עולם חדש לגמרי. אז יועבר הרע לגמרי מן העולם ויחדל מלהתקיים בשום צורה שהיא. הרע יסיים אז את תפקידו, והטוב יישאר לבדו, כמציאות האחת והיחידה. האמת האלוקית - היא לבדה תשלוט בכל המציאות.

לכן, עולם התחייה הוא התכלית של כל הבריאה. מטרת הבריאה היא - "דירה בתחתונים" - להשכין את הקב"ה עצמו דווקא בעולם התחתון. שיא השלמות בזה יהיה בזמן התחייה, כאשר הרע יתבטל ויושמד כליל, ובכך ייהפך העולם הגשמי התחתון להיות 'דירה' לקב"ה8. אז תסתיים עבודת עם-ישראל במשך הגלות - כולל בתקופת 'ימות המשיח', ותגיע תקופת ה'שכר' - "צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה9".

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     יג,ב.

2)     סוכה נב,א.

3)     ראה פירוש הרד"ק על הפסוק (ישעיה א,כו) "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה": "זה יהיה בימות המשיח, שיכלו הרשעים כולם, ושארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב".

4)     בראשית כה,כג.

5)     רש"י שם.

6)     תשובות וביאורים עמ' 50. וכן בקונטרס "תורה חדשה מאיתי תצא" סעיפים יא-יב.

7)     'רעיא מהימנא' פרשת נשא, הובא ונתבאר בתניא, איגרת-הקודש סימן כו.

8)     ליקוטי-שיחות כרך ו, עמ' 22.

9)     ברכות יז,א.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)