חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:03 זריחה: 6:41 ו' בשבט התשפ"א, 19/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

שפע גשמי

האם באמת יהיה שפע גשמי רב כשיבוא משיח?
מאמרים נוספים בנושא
להבין את התקופה
מה יקרה בתקופת הגאולה?
היהודים כנושאי האור
העולם כבר בשל לגאולה
עשו כל אשר ביכולתכם
מתי מתחילה הגאולה?
מה יקרה לגויים בימות המשיח?
הכול ייגאלו
מה ישתנה?
שפע גשמי
וגר זאב עם כבש
כך יועבר הרע
לא עוד מוות
יום-הדין הגדול
תורתו של משיח

התיאורים של חז"ל1 על ימות המשיח, מציירים תקופת שפע מופלאה: "עתידה ארץ-ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת... עתידה חיטה שתיתמר כדקל ועולה בראש הרים... עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול". גם הרמב"ם כותב2 ברוח זו: "הטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדנים מצויין כעפר".

אולם משידועה ומובנת לנו משמעותם האמיתית והפנימית של ימות המשיח, נראה כל השפע הזה חסר-טעם. הרי בימות המשיח יתגלה הקב"ה בעולם, עינינו ייפקחו לראות את סודות הבריאה, הרוחניות הצרופה תרד ותתגלה בעולם-הזה. במצב כזה תהיה כל תשוקתנו לקדושה ולרוחניות, כפי שאומר הרמב"ם: "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד". מי יתעניין אז בכל השפע הגשמי שיהיה בעולם?!

והאמת היא, שהרמב"ם רמז על כך כשכתב ש"המעדנים מצויין כעפר" - כל המעדנים הגשמיים הנפלאים שיהיו אז, ייחשבו בעינינו כעפר, שכן אנו נהיה עסוקים בדברים נעלים לאין-ערוך - בהשגת דעת הבורא. אם-כן, לשם-מה יש צורך בכל השפע הגשמי העצום שמתואר בדברי חז"ל?

להסיר טרדות

ניתן אולי להסביר זאת על-פי תפיסתו של הרמב"ם3 בנוגע לכל הנושא של הבטחות על טוב גשמי שמופיעות בתורה. לדבריו, הברכות הללו אינן בבחינת שכר בלבד, שכן שכר המצוות גבוה לאין-ערוך, אלא משמעותן היא - הסרת ההפרעות והקשיים. כשיהודי הולך בדרך התורה ועושה את רצון ה', מונע ממנו הקב"ה רעב, מלחמה ומחלות, ונותן לו שפע גשמי רב, כדי שיוכל לעובדו בשמחה ובטוב-לבב.

בדרך זו אפשר להסביר גם את השפע הגשמי שיהיה בימות המשיח: על-מנת שנוכל להיות "פנויין בתורה וחכמתה", בלי שטרדות גשמיות יעסיקו אותנו, יעניק לנו הקב"ה שפע גשמי עצום, ואז נוכל להתמסר לגמרי להשגת ה"דברים הסתומים4", מתוך מנוחה ושמחת-לבב.

אפשר להסביר זאת גם בדרך אחרת: תיאור השפע הגשמי נועד לעורר את הציפייה לביאת המשיח גם בקרב מי שעדיין אינם מסוגלים להבין את הטוב הרוחני הצרוף. אם יאמרו לאנשים אלה שבימות המשיח יהיו רק גילויים רוחניים, לא ירגישו כמיהה וציפייה לביאת המשיח. לכן מתארים לפניהם חז"ל את השפע הגשמי העצום שיהיה אז (וזה תיאור אמיתי, שכן באמת יהיה אז שפע גשמי עצום), כדי לעורר בהם תשוקה וציפייה לביאת המשיח.

הרגליים רוקדות

אולם הסברים אלה אינם מספקים לגמרי. התיאורים הרבים והמפורטים בדברי חז"ל על השפע הגשמי הרב שיהיה בימות המשיח, אינם נראים כדבר שולי, שבא רק לאפשר את לימוד התורה במנוחת-הנפש או לעורר תשוקה בלב המוני העם לביאת המשיח. מן ההדגשה הרבה על השפע הגשמי נראה, שיש בו תכלית העומדת בזכות עצמה.

יש לבאר זאת כך5: בימות המשיח יתגלה בעולם הכוח האלוקי הבלתי-מוגבל. כאשר ישנה התגלות כזאת, היא באה לידי ביטוי בכל רובדי המציאות. אם ישנו תחום כלשהו של המציאות שההתגלות הזאת אינה מגיעה אליו, זו פגיעה באין-סופיותה, שכן אין-סוף אמיתי חודר לכל דבר ומשפיע על כל דבר. מטעם זה, בימות המשיח יהיה לא רק גילוי רוחני גדול, אלא גם שפע גשמי עצום. ההתגלות של האין-סוף אינה יכולה להיעצר במישור הרוחני, אלא היא פורצת גם את המגבלות של העולם הגשמי. התוצאה של התגלות כזאת, היא שפע גשמי עצום ואין-סופי.

הדבר דומה לאדם, שכאשר הוא שמח באמת - לא רק ראשו ולבו שמחים, אלא גם רגליו מתרוממות בריקוד; השמחה שבלב חודרת עד הרגל הגשמית ומרימה אותה, מכיוון שזו שמחה גדולה ופורצת. בדרך זו תשפיע ההתגלות האלוקית העצומה בימות המשיח גם על "עצי השדה", שגם הם "ימחאו כף" ויניבו שפע רב.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     שבת ל; כתובות קיא,ב; ועוד.

2)     בסיום ספרו.

3)     הל' תשובה פרק ט, הלכה א.

4)     לשון הרמב"ם בסוף ספרו: "ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים".

5)     ליקוטי-שיחות לפרשת בהר-בחוקותי תנש"א.


   

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)