חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:07 זריחה: 6:40 ט' בשבט התשפ"א, 22/1/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מה יקרה לגויים בימות המשיח?

איך משתלבות נבואת-הזעם על הנקמה בגויים עם תיקון העולם והשלום שישררו בימות המשיח?
מאמרים נוספים בנושא
להבין את התקופה
מה יקרה בתקופת הגאולה?
היהודים כנושאי האור
העולם כבר בשל לגאולה
עשו כל אשר ביכולתכם
מתי מתחילה הגאולה?
מה יקרה לגויים בימות המשיח?
הכול ייגאלו
מה ישתנה?
שפע גשמי
וגר זאב עם כבש
כך יועבר הרע
לא עוד מוות
יום-הדין הגדול
תורתו של משיח

כאשר התורה מדברת על גאולת עם-ישראל, היא מדברת באותה נשימה גם על דין גדול שיעשה הקב"ה עם אומות-העולם. שני ההיבטים הללו - גאולה לישראל ודין לגויים - עוברים כחוט-השני כמעט בכל מקום שבו מדובר על הגאולה. כך בנבואת בלעם, כאשר על מלך המשיח נאמר: "וקרקר כל בני שת", שלדברי המפרשים פירוש הדבר, שהקב"ה יהרוס את כל הגויים כפי שהורסים קיר. כך בשירת 'האזינו', שבה מבטיח הקב"ה כי ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם, וכי "דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו1".

בנביאים מדובר על הנקמה הגדולה שיעשה הקב"ה באדום, היא האומה ששיעבדה את עם-ישראל בגלות זו. כמעט כל הנבואות מזכירות זאת, אך בצורה חריפה ביותר מתוארים הדברים בנבואת ישעיהו2: "מי זה בא מאדום, חמוץ בגדים מבצרה". נבואה זו מתייחסת, כדברי המפרשים, ל"חורבן אדום העתיד... והמשיל הא-ל יתברך המחריבה, לגיבור עושה נקמה באויביו ובגדיו אדומים מדם ההרג3". בנבואה זו מדובר על "אדרכם באפי וארמסם בחמתי", והקב"ה מודיע: "כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה".

תיקון העולם

לעומת נבואות-הזעם הללו, אנו מוצאים בנביאים, שהגויים יתהפכו לטוב, יעבדו יחד את ה' ויסייעו לעם-ישראל: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית-ה'... ונהרו אליו כל הגויים4". עוד נאמר: "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד5". הנביאים מתארים את הסיוע שאומות-העולם יושיטו לעם-ישראל: "ובנו בני ניכר חומותייך6", "והיו מלכים אומנייך7", "ועמדו זרים ורעו צאנכם8".

מכל זה עולה, שמציאותם של הגויים תישאר גם אחרי הגאולה, ואדרבה, הם יתוקנו ויגיעו לשלמותם. הרמב"ם9 אף מגדיר את תיקון העולם הכללי כאחת מפעולותיו של המלך המשיח - "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד". איך משתלב דבר זה עם נבואות-הזעם על החורבן וההרס שימיט הקב"ה על הגויים?

זאת ועוד: ימות המשיח, במהותם הפנימית, הם ימי תיקון ושלמות. אז ייכרת הרע מן העולם, ומלכות ה' תתגלה בכל העולם כולו. איך ייתכן שבמצב עילאי כזה יהיו חורבנות, הרג בני-אדם, עונשים, נקמות - גם אם כל הדברים הללו יקרו לאומות-העולם?!

האויבים ייכרתו

אלא שיש להבחין כמובן בין סתם גויים לבין רשעי האומות ואויבי ה'. הראשונים יתוקנו בבוא הגאולה, ישתלבו ב'סדר העולמי החדש' וימלאו את התפקיד שהקב"ה קבע עבורם בתוך הבריאה. אולם כל הרשעים והאוייבים - הללו יבואו על עונשם וייכרתו מן העולם.

כך נאמר בתנא-דבי-אליהו10, במענה לשאלה אם "יש גויים לימות בן-דוד". השיב על כך אליהו: "כל הגויים וכל הממלכות שעינו אותם, את ישראל, ולחצו אותם, יהיו רואים בשמחתן של ישראל, ויצטערו ויכעיסו בלבבם. ואחר-כך הם הולכים לעפרם, ושוב אינם חוזרין לעולם... וכל הגויים וכל הממלכות אשר לא עינו את ישראל ולא לחצו אותם, יהיו רואין בשמחתן של ישראל והוויין איכרים וכורמים לישראל".

מבואר עוד, שאף הנקמה שיעשה הקב"ה באדום לא תהיה בבחינת 'חשבון ישן'. אלא אותן אומות, שמהן אמור הקב"ה להיפרע, עתידות להפריע לגאולת עם-ישראל ולהתייצב נגד ה' ונגד משיחו. הללו יקבלו את עונשן במהלך הגאולה, וכך יקיים הקב"ה את אשר הבטיח להינקם מצריו ומשונאיו.

וכך נאמר במפורש11: "כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך - יאבדו". מי שיאבד יהיו אותן אומות שיסרבו למלא את תפקידן בבוא הגאולה, יסרבו לסייע לעם-ישראל ויתייצבו נגדו. בכך יאבדו את זכות קיומן. רק כיום, כאשר יש העלם והסתר והאמת האלוקית אינה גלויה בעולם, יכול אדם לפעול נגד תכלית קיומו; אולם בזמן הגאולה, כאשר כל דבר יעמוד על מקומו - לא יהיה מקום למי שאינו ממלא את ייעודו. לכן יאבדו כל אומות-הרשע וכל אויבי ה', ואילו הגויים שיצטרפו למהלכי הגאולה - יהיו שותפים לעולם המתוקן.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     דברים לב,מג.

2)     פרק סג.

3)     רד"ק.

4)     ישעיה ב,ב.

5)     צפניה ג,ט.

6)     ישעיה ס,י.

7)     שם מט,כג.

8)     שם סא,ה.

9)     הלכות מלכים סוף פרק יא.

10)   רבה פרק כב,ד.

11)   ישעיה ס,יב.


 
תגובות
2.
לאסף
יהושע -31/08/08 14:32
1.
שאלה
אסף זילברברג-30/08/08 17:45

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)