חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:24 זריחה: 6:06 כ"ג באב התש"פ, 13/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

המשיח מתקן עולם

מדוע חשוב שמשיח יביא גאולה לא רק לעם-ישראל אלא גם יתקן את העולם כולו?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

המשיח אמור להביא גאולה לא רק לעם היהודי אלא לעולם כולו. הוא מביא את העולם כולו לשלמותו, ומעמיד כל דבר במקומו הנכון. ממילא יזכו היהודים למעמד הראוי להם, וגם בני אומות-העולם יגיעו למעמדם הנכון ולמילוי התפקיד שהקב"ה ייעד להם בבריאה.

היהדות, שלא כדתות אחרות, איננה שואפת להיות דת כלל-אנושית. נהפוך הוא, גוי שבא להתגייר, אנו מצווים לדחותו בראשונה1. זאת, משום שאין לנו שום עניין להפוך גויים ליהודים. מי שרוצה מאוד ומתעקש להיות יהודי - אנו מקבלים אותו כאחד מאיתנו, אבל אם בא גוי ושואל מה לדעתנו עליו לעשות, תשובתנו היא - עליך להיות גוי טוב; אין לנו שום עניין להשפיע עליך להתגייר2.

תפקידם של הגויים על-פי היהדות הוא - "לשבת יצרה3" - ליישב את העולם ולעשות ממנו עולם שטוב לחיות בו, עולם של אמונה בבורא עולם, עולם של צדק ויושר. תפקידם של הגויים מתגלם בשבע מצוות בני-נח. אלה מצוות שמהוות אבן-יסוד לחברה אנושית מאמינה ומתוקנת, ואנחנו צווינו מפי ה' בהר-סיני למסור את שבע המצוות הללו לכל בני-האנוש.

מעמד הכוהנים

תפקידם של יהודים שונה. כאשר הקב"ה בחר בעם-ישראל ונתן לנו את התורה, אמר4: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". כלומר, מעמדם של יהודים בעולם הוא מעמד של כוהנים. כשם שבעם-ישראל עצמו יש לכוהנים תפקיד מיוחד, והם אלה שקרובים למקדש וצריכים להקרין קדושה יתירה לכל העם, כך תפקידם של יהודים להיות ה'כוהנים' של העולם, ולהקרין את ערכי האמונה והקדושה לכל האנושות.

הואיל וזו האמת של הבריאה, הסדר התקין שבעולם היה צריך להיות, שהגויים יכבדו את העם היהודי, יעריכו את תפקידו הנעלה ויסייעו לו לבצעו במנוחת-הנפש. כך היה צריך להיות אילו לא הייתה גלות. אבל מאחר שאנו חיים בתקופת הגלות, שבה הדברים אינם עומדים במקומם הנכון והשתבשו היחסים הנכונים - הגויים אכן הרגישו שיש ביהודי ייחוד מסויים, אך במקום שהדבר יעורר בהם כבוד והערכה, עורר הדבר שינאה ואיבה.

מצב זה יתוקן בימות המשיח. אז יבואו הגויים ויסייעו ליהודים למלא את ייעודם, כפי שנאמר5: "ועמדו זרים ורעו צאנכם, ובני ניכר - איכריכם וכורמיכם". ומה נעשה אנחנו? ממשיך הנביא: "ואתם - כהני ה' תיקראו, משרתי אלוקינו ייאמר לכם". כאשר העולם כולו יגיע לתיקונו, יתוקנו גם היחסים שבין ישראל לעמים ויעמדו במתכונתם הנכונה כפי כוונת הבריאה.

שני שלבים

על-פי סדר הגאולה המתואר ברמב"ם6, נראה שתיקון זה של העולם יבוא בשני שלבים: בתחילה יצטרך המשיח להילחם באומות הסוררות - "ויילחם מלחמות ה'... וניצח כל האומות שסביביו". האומות הללו יתנגדו לו ולא ייאותו להסתגל לסדר החדש של העולם שהמשיח ירצה להשליט, ואז הוא יילחם בהן וינצחן. בשלב השני יסכימו האומות לקבל את דברי המלך המשיח - "ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד".

תיקון זה של העולם (על-פי הסדר של הרמב"ם) יהיה רק בסוף כל התהליך, לאחר בניין בית-המקדש השלישי וקיבוץ כל נידחי ישראל. אז יגיע השלב שבו יתקן המשיח את העולם כולו ויביאו לשלמותו.

ומבחינה מסויימת, עיקר חידושו ושלמותו של המשיח הוא בתיקון העולם דווקא. שכן, שלמותו של עם-ישראל וקיום התורה מתוך מנוחה כבר היו במידה מרובה בימי שלמה ובימי חזקיה, אך תיקון אומות-העולם לא היה מעולם. זהו כוחו הגדול של משיח-צדקנו, "אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והיתה מנוחתו כבוד7".

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     ראה אנציקלופדיה תלמודית ערך 'גרות'.

2)     ובימות המשיח כלל אי-אפשר יהיה להתגייר, כפי שאומרת הגמרא (יבמות כד,ב): "אין מקבלין גרים לימות המשיח". גם בימי דוד ושלמה, שבהם היה מעמד העם היהודי רם ונישא, לא קיבלו גרים. הטעם הפשוט לכך הוא, שבתקופות כאלה אין ביטחון שהרצון להתגייר אכן נובע מתשוקה להצטרף לעם ה', ולא מפחד היהודים או משאיפה ליהנות מהמעמד המכובד על עם-ישראל. בתורת החסידות (אור-התורה האזינו א'תרפד-ה) מבואר, שבימות המשיח לא יקבלו גרים, כי כל עניין הגרים הוא בירור וגאולת ניצוצות קדושים שנפלו בין אומות-העולם, ובזמן הגאולה יושלמו כל הבירורים ולא יהיה מקום לגיורי גויים (ראה עוד בעניין זה בזוהר ח"ב, קכ,ב; ח"א כו,ב, ועוד).

3)     לשון הפסוק ישעיה מה,יח, וכפי שמפרש רש"י בגיטין מא,ב, שהקב"ה לא ברא את העולם ל"תוהו, להיות ריקנית... כי אם לשבת - להיות בה יישוב - יצרה". וראה גם בהקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות, שלא ייתכן שכולם יעסקו רק בחכמה ובמושכלות, אלא יש צורך באנשים שיעסקו ביישובו של עולם.

4)     שמות יט,ו.

5)     ישעיה סא,ה-ו.

6)     הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד.

7)     ישעיה יא,י.


   

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)