חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:50 זריחה: 5:43 ט"ו בתמוז התש"פ, 7/7/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מלחמות משיח

האם יתכן שהמשיח ייתקל בהתנגדות?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

מה קורה כאשר משיח-צדקנו מגיע? האם העולם מקבל אותו בזרועות פתוחות ומכניע את עצמו לפניו, או שמא המשיח נתקל בהתנגדות? כמו שאלות נוספות בענייני הגאולה, התשובה תלויה באופן שבו תבוא הגאולה: אם יבוא המשיח "עם ענני שמיא", בהתגלות אלוקית על-טבעית, נוכל לדלג על כל השלבים שבדרך ולהגיע בבת-אחת אל הגאולה השלמה. אבל אם יבוא המשיח כ"עני ורוכב על חמור", בתהליך הנראה טבעי והדרגתי, כי אז יש עוד קשיים בדרך.

כשמעיינים במקורות מוצאים, שלמשיח צפויה עבודה רבה. העולם הטבעי אינו מתמסר לו מהר כל-כך. המשיח הוא זה, שבפעולותיו ובמלחמותיו, מביא את העולם ואת עם-ישראל לשלמותם ולייעודם.

עבודה רבה

נפתח בתורה שבכתב: הרמב"ם1 מפרש את הפסוק "וקרקר כל בני שת" כפסוק שמתייחס למלך המשיח. כלומר, הוא יילחם ויכה את בני שת, שהם הגויים. אף בנבואת ישעיהו הנביא2 מתואר המשיח בתחילה כמי שמנהל מלחמה: "והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע". רק בהמשך הוא מגיע למנוחה: "והיה ביום ההוא, שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו והיתה מנוחתו כבוד3".

הרמב"ם, בפסק-ההלכה הברור שלו4, מדבר במפורש על הפעולות שיביאו את עם-ישראל ואת העולם לקבלת מלכותו של משיח: "יכוף כל ישראל", "יילחם מלחמות ה'", "וניצח כל האומות שסביביו". ברור אפוא, שצפויה למלך המשיח עבודה רבה - הוא צריך להביא את כל עם-ישראל להליכה בדרך התורה, ועליו להילחם נגד אומות-העולם (ובכלל זה הכרתת זרעו של עמלק, כנ"ל) עד הניצחון עליהן.

נראה גם-כן, שלא רק הגויים לא ימהרו לקבל את משיח-צדקנו, אלא גם יהודים יתנגדו לו, ועד כדי כך, שיימצאו כאלה שיצטרפו אל הגויים הנלחמים במשיח!5

בספר 'אור-החמה'6 מובא, שגם אחרי הגאולה "עדיין יש מלחמות אחר זה, ועדיין יהיה עני ורוכב על חמור... וכמה צרות יארעו לישראל אפילו אחר כל זה שכבר נזדמנה הגאולה מן העליונים"7.

כ"ק אדמו"ר שליט"א מבאר בשיחותיו8, שאין הכרח שמלחמות אלה ייעשו דווקא בכלי-זין ותוך שפיכות-דמים, אלא אם נזכה, יתבטאו המלחמות רק בעצם העובדה שמשיח-צדקנו יעמוד בתקיפות נגד האומות, עד שייאלצו להיכנע לו. אבל מבחינת עצם ההלכה, אין לשלול אפשרות שמשיח יצטרך לנהל מלחמות ממש, מלחמות כפשוטן.

מאמינים ולא מאמינים

שאלה נוספת היא, אם מיד עם בואו יאמינו במשיח. על-פי מדרשי חז"ל נראה, שאין הכרח שכך יהיה. אמנם יש קושי לתרגם את המדרשים לשפת המציאות, כי לא-אחת הם כתובים ברמז ובצורת משל, אבל אפשר להתרשם מרוח הדברים. למשל, המדרש9 אומר, שמשיח יתגלה ויתכסה בתחילה. ובתקופה זו, בטרם יוכר באופן ודאי כמשיח, יהיו שיאמינו בו ויהיו שלא יאמינו בו: "כל מי שהוא מאמינו והולך אחריו, הוא אוכל שורשי רתמים ועלי מלוחים... וכל מי שאינו הולך אחריו, הוא הולך ומשלים לאומות-העולם". הסוף, כמובן, יהיה שונה.

במדרש אחר10 מתואר סדר בואו של המשיח. אחרי ש"מלכי אומות-העולם מתגרים זה בזה", ואחרי ההתגרות של "מלך פרס במלך ערבי" (אירועים שכזכור כוונו כלפי התהפוכות בעולם ומלחמת המפרץ), מגיע השלב שהמשיח בא. וכך מתואר בואו: "בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית-המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר: ענווים, הגיע זמן גאולתכם". מובן שאין לפרש את הדברים כפשוטם, שמיד עם בוא המשיח כבר קיים בית-המקדש, והוא עומד דווקא על גגו, כי נוסף על כך שדברים אלה כשלעצמם הם בלתי-מובנים, הרי ההמשך מוכיח שאין זה כך.

בהמשך, לאחר שהמשיח כבר מבשר שבאה עת הגאולה, הוא אומר לישראל: "ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזרח עליכם". כלומר, הוא נתקל בחוסר-אמון, ואז הוא מראה לעם-ישראל 'אור' כלשהו - "באותה שעה מבהיק הקב"ה אורו של מלך המשיח ושל ישראל". לאור הזה, שיפקח את עינינו, הננו מחכים!

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

____________

1)     הלכות מלכים, תחילת פרק יא.

2)     יא,ד.

3)     יא,י.

4)     שם הלכה ד.

5)     ראה זוהר חלק ב, ז,ב: "כמה מפריצי יהודאין יתהפכו לאהדרא לגבייהו, וייתון עמהון לאגחא קרבא על מלכא משיחא" (=כמה מפריצי היהודים יתהפכו ויילכו עם הגויים לצאת לקרב נגד מלך המשיח).

6)     בפירושו לזוהר דף ט,א.

7)     וראה שם, שהכוח להתגבר על כל ההפרעות הוא דווקא על-ידי תורתם של תינוקות: "צריך מהתחתונים הזמנה וזכות להתעורר על-ידי בנים תלמידי-חכמים, אפרוחים, תינוקות של בית-רבן".

8)     ליקוטי-שיחות כרך כד, עמ' 19.

9)     במדבר-רבה פרשה יא,ג.

10)   ילקוט שמעוני ישעיה, רמז תצט.


   

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)