חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:33 זריחה: 6:00 ט"ו באב התש"פ, 5/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

קבלת המשיח כמינוי מלך

השלב הראשון בתהליך הגאולה – קבלת המשיח כמלך.
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

בסדר הגאולה אנו מוצאים חפיפה רבה בין גאולת מצרים לגאולה העתידה. לא רק שיש דמיון בין משה למשיח ובין ניסי מצרים לנפלאות הגאולה, אלא אפילו נאמר בכתבי האריז"ל, שהדור של 'עקבתא דמשיחא' הוא גלגול של דור המדבר.

הגמרא1 אומרת: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ - להעמיד להם מלך, ולהכרית זרעו של עמלק, ולבנות להם בית-הבחירה". בהמשך מוכיחה הגמרא, ששלוש המצוות הללו צריכות להתקיים דווקא על-פי הסדר הזה: מינוי מלך, מלחמת עמלק, בניין בית-המקדש; וכפי שמפרש רש"י: "הן תלויות זו בזו לעשותן כסדרן".

והנה אנו רואים, שגם סדר הגאולה העתידה מתאים לשלוש המצוות הללו, כפי שפוסק הרמב"ם2: תחילה מינוי מלך - "יעמוד מלך מבית דוד", אחר-כך מלחמת עמלק - "ויילחם מלחמות ה'", ורק לאחר הניצחון על האומות באה מצוות בניין בית-המקדש - "ובנה מקדש במקומו"3.

סדר מדוייק

ראוי להדגיש כאן, כי אם נזכה (ובע"ה נזכה), ייעשו כל השלבים הללו ברגע אחד - המשיח יתגלה באופן ניסי, מיד יהיה מלך על ישראל, מיד יוכרת זרעו של עמלק, ומיד ייבנה בית-המקדש השלישי, והגאולה תבוא בבת-אחת. אך אם לא נזכה ח"ו, כי-אז נצטרך לעבור את כל השלבים הללו, שלב אחרי שלב, וכפי שפוסק הרמב"ם.

הצורך בשלושת השלבים הללו נובע מכמה גדרים הלכתיים: הזמן - מאחר שכל אלה הן מצוות, יש לכל אחת הזמן המיוחד שבו צריך לקיימה. החובה להכרית את זרעו של עמלק היא לאחר שיש מלך בישראל, לאחר מינוי מלך. והזמן למצוות בניין בית-המקדש הוא לאחר מלחמת עמלק. שלמות המצווה - השלמות של בית-המקדש היא כאשר הוא נבנה לאחר שהוכרת זרעו של עמלק, שכן קודם לכן "אין השם שלם ואין הכיסא שלם". אך אי-אפשר לצאת למלחמת עמלק קודם שישנו המלך המשיח, ולכן חייבים הדברים להיעשות על-פי הסדר הזה דווקא.

כך היה גם בכניסה הראשונה לארץ-ישראל. תחילה נתמנה שאול למלך; אחר-כך ניתן הציווי להכרית את זרעו של עמלק; ורק לאחר שנסתיימו המלחמות, בימי דוד המלך, "וה' הניח לו מסביב", אז בא שלב בניין בית-המקדש. כך מצווה התורה: תחילה "והניח לכם מכל אויביכם", ורק לאחר מכן "והיה המקום אשר יבחר ה'" - בניין בית-הבחירה4.

תלוי בזכויותינו

דברים אלה מסבירים יפה את סדר הגאולה שמפרט הרמב"ם: בראש ובראשונה יבוא משיח ויהיה מלך בישראל - "יעמוד מלך". באותה שעה עדיין לא יהיה 'משיח בוודאי', אלא רק 'בחזקת משיח' - מלך מבית דוד, שעם-ישראל מחזיקו למשיח. הוא יחזיר את כל ישראל לדרך התורה5. אחר-כך יילחם מלחמות ה', כולל מלחמת עמלק. ורק לאחר ש"עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו6", שאז יגיע למצב של מנוחה - אז ייבנה בית-המקדש השלישי, ובעקבותיו יהיה קיבוץ כל נידחי ישראל ותיקון העולם כולו "לעבוד את ה' ביחד".

כיצד בדיוק ייעשו כל השלבים הללו? האם המלחמות אכן יהיו מלחמות ממש, או שהאומות ייכנעו מעצמן ועמלק יוכרת באורח על-טבעי? - זאת איננו יודעים, והדבר תלוי גם בזכויות שיעמדו לנו. לכן, צריך להרבות בתפילה ולהוסיף בתורה ובמצוות, כדי שכל השלבים הללו ייעשו באופן ניסי, בשלום ובמנוחה, ושנזכה מיד לגאולה השלמה.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1)     סנהדרין כ,ב.

2)     הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד.

3)     ראה ליקוטי-שיחות כרך טז, עמ' 304; כרך כא, עמ' 196; ועוד.

4)     ראה בגמרא שם.

5)     שזהו עניינו של מלך: "ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת-האמת" - רמב"ם הלכות מלכים פרק ד, הלכה ט.

6)     כנוסח הבלתי-מצונזר של הרמב"ם.


   

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)