חב''ד כל הלב לכל אחד
לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:30 זריחה: 6:02 י"ח באב התש"פ, 8/8/20
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

בחזקת משיח

מהי משמעות השלב הראשון בהתגלות המשיח, כשאר הוא עדין רק "בחזקת משיח"?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

כשמעיינים בתיאורו של הרמב"ם על שלבי התגלותו של המשיח, מצטיירת תמונה שונה במידה רבה מהתפיסה המקובלת בקרב המון העם. בדרך-כלל מצטיירת ביאת המשיח כהתגלות על-טבעית של דמות מופלאה, שבאה בבת-אחת ומשנה את פני המציאות. אולם בסימני המשיח שברמב"ם אין שום סממנים מסוג זה. פסק-ההלכה של הרמב"ם קובע, שביאת המשיח היא תהליך שבו חוזרת מלכות דוד "ליושנה, לממשלה הראשונה", ותהליך זה מורכב בעיקרו משני שלבים: 'בחזקת משיח' ו'משיח בוודאי'.

כדאי לעיין היטב בהלכה זו1, שבה טמון בעצם סדר הגאולה: "ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל-פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, ויילחם מלחמות ה' - הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו2, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נידחי ישראל - הרי זה משיח בוודאי".

לפנינו אפוא שני שלבים בהתגלות המשיח - תחילה הוא עושה דברים שמבססים את מעמדו כ'בחזקת משיח', ולאחר מכן הוא מגיע למעמד של 'משיח בוודאי'.

עושה ופועל

הסימן הראשון להתגלותו של המשיח הוא - "יעמוד מלך מבית דוד". כלומר, יהודי מזרע דוד המלך "יעמוד" ויתחיל להנהיג ולפעול (ברור שאין הכוונה למלך עם כל דיני המלוכה, שהרי לא ייתכן שימונה מלך בישראל בטרם הראה אפילו סימנים של 'בחזקת משיח'3). הסימן השני - "הוגה בתורה ועוסק במצוות". עליו להיות ראוי בחכמה וביראה למלא את מקום "דוד אביו". כל אלה מתארים את מהותו העצמית של המשיח בראשית התגלותו.

לאחר מכן, כדי שיוכר כ'בחזקת משיח', עליו לבצע פעולות הן בקרב עם-ישראל והן בעולם. בראש ובראשונה - "יכוף כל ישראל" ללכת בדרך התורה. הוא מתחיל להשתמש בכוח הנהגתו כדי להחזיר כל יהודי לדרך התורה, ופועל לתיקון פרצות הדת ("לחזק בדקה"). כמו-כן הוא מתייצב נגד אומות-העולם המצירות לישראל - "ויילחם מלחמות ה'".

אלה הסימנים שעל-פיהם אנו אמורים לזהות את המשיח, כשהוא בשלבים הראשונים של התגלותו. אם רואים יהודי שיש לו הסימנים הללו, והוא עושה את הפעולות הללו וזוכה למידה מסויימת של הצלחה - "הרי זה בחזקת שהוא משיח".

הגאולה בפועל

בשלב ה'בחזקת משיח' עדיין אין המשיח משיג הצלחה מלאה בפעולותיו, אך די גם במידה מסויימת של הצלחה כדי שיוחזק כמשיח. ההצלחה המלאה היא מסימניו של 'משיח בוודאי': אם הוא אכן מצליח להחזיר את כל עם-ישראל לדרך התורה ("עשה והצליח"), ואם הוא מצליח בעמידתו התקיפה נגד אומות-העולם ("וניצח כל האומות שסביביו"), ואם אחרי כל זה "בנה מקדש במקומו וקיבץ נידחי ישראל - הרי זה משיח בוודאי".

השלב המכריע, שבו עובר המשיח משלב ה'בחזקת' לשלב ה'בוודאי' הוא - בניין בית-המקדש השלישי4. יש מחלוקת, אם יבוא המקדש משמים או ייבנה בידי המשיח. הרמב"ם פוסק כדעה השנייה, שהמשיח יבנהו (ויש הסברים שמתווכים בין שתי הדעות5). אולם כשהוא ניגש לבניין בית-המקדש עדיין אין הוא 'משיח בוודאי', שכן הצלחתו בבניין בית-המקדש היא עצמה מהדברים שקובעים אותו כ'משיח בוודאי'. אלא שאם יש לו סימנים של 'בחזקת משיח', עלינו לסייע לו לבנות את בית-המקדש.

רק אז, אחרי שכבר נתקיימו כל הסימנים הללו, וכבר נבנה בית-המקדש, ניגש המשיח למלאכת הגאולה בפועל - קיבוץ נידחי ישראל. הוא מחזיר לארץ-ישראל את כל היהודים שנתפזרו בארבע כנפות תבל, ובכלל זה עשרת השבטים שאבדו ואיננו יודעים היכן הם, ואז באה הגאולה האמיתית והשלמה, ויחד עמה נקבע מעמדו של הגואל כ'משיח בוודאי'. זהו סדר הגאולה אשר לה אנו מצפים בכל יום.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1)     הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד.

2)     זהו הנוסח המלא, הבלתי-מצונזר.

3)     ועיין בליקוטי-שיחות כרך ח, עמ' 361; כרך כג, עמ' 197.

4)     ליקוטי-שיחות כרך חי, עמ' 281, הערה 66; כרך כח, עמ' 135, הערה 33.

5)     ראה להלן בפרק 'בית-המקדש השלישי', בסעיף 'מי יבנה המקדש'.


   

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)