חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 ט"ז בניסן התשפ"ד, 24/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

הקמת מלכות דוד

האם גם לפני התגלותו טמון במשיח כוח המלכות?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

אחד הכינויים שבהם מכנה הגמרא את משיח-צדקנו הוא - 'בר-נפלי' (בן הנפל). וכך היא אומרת1: "אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק: מי שמיע לך אימת אתי בר-נפלי? (=האם שמעת מתי יבוא בן הנפל?). אמר ליה: מאן בר-נפלי? (=שאל רבי יצחק: מיהו בן הנפל?). אמר ליה: משיח". רבי יצחק שואל את רב נחמן בתמיהה, וכי הוא מכנה את משיח בן-הנפל? רב נחמן מאשר, ומביא ראיה מהפסוק "ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת".

כינוי זה יוחס גם לדוד המלך. הזוהר אומר, שדוד המלך היה צריך להיות נפל, ולא היו לו שנות חיים משל עצמו. על כך נאמר הפסוק "חיים שאל ממך", מכיוון שהוא עצמו היה נטול שנות חיים. אלא שקיבל חיים מאדם הראשון ומאברהם, מיעקב ומיוסף.

הקשר בין משיח לדוד המלך גלוי וברור: דוד המלך נקרא "משיח הראשון2", והמשיח נקרא "משיח האחרון". המשיח גם מביא את מלכות דוד לידי שלמות, ומכאן הזיקה העמוקה והפנימית שביניהם. ואכן, הכינוי 'בר-נפלי', שנאמר על שניהם, מכליל בתוכו את המשמעויות העמוקות שבמהותם הפנימית.

סוכה שנפלה

המהר"ל מפראג3  מסביר בצורה נפלאה את משמעות ה'נפילה' שנאמרה לגבי המשיח ('בר-נפלי', 'סוכת דוד הנופלת'). אמנם נפילה היא מצב לא-טוב, אבל יש בה מעלה גדולה על מצבים אחרים - מנפילה אפשר לקום ולהתרומם, "כמו האדם שנופל, שוודאי יעמוד ולא יהיה נופל לעולם".

דבר שנהרס - דורש בניין מחודש. דבר שהתפרק - מחייב הרכבה מחודשת. אבל בדבר שנפל - אין צורך בשום בניין והרכבה, אלא רק להקימו מנפילתו. זוהי מהותה של מלכות דוד: היא אמנם נפלה, אבל לא נהרסה ולא נתפרקה. היא קיימת בשלמותה, אלא שבזמן הגלות היא בבחינת נפילה. כשיגיע זמן הגאולה - היא פשוט תקום ותעמוד ותחזור למעמדה הראשון.

המהר"ל מסביר גם-כן, מדוע נאמר "סוכת דוד" ולא 'בית' וכדומה. הוא נותן לכך שני טעמים: א) הביטוי 'סוכה' מציין ארעיות. הארעיות כאן היא במשמעות חיובית, שכן מלכות דוד אינה כמו דבר גשמי שהוא מחובר עם המציאות של העולם-הזה וקבוע ומושרש בה, אלא היא דבר אלוקי שלמעלה מהעולם הגשמי. הארעיות כאן מציינת את העל-טבעיות שבמלכות דוד. ב) סוכה יכולה ליפול ולהיות מוקמת מחדש, דבר שאינו אפשרי בבית.

וכך אומר זאת המהר"ל: "הבית, כאשר נופל, נתבטל עניינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות - הוא בית חדש, ולא נקרא שהקים בית נופל, שכבר נתבטל... אבל הסוכה... בקלות הוא חוזר ומעמידו. לכך שייך בו הקמה והוא חוזר לעניין הראשון בקלות. וכן מלכות בית דוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות סוכת דוד הנופלת... וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות".

הנהגה בגלות

משמעות הדברים היא, שהכוח האלוקי שישנו במלכות דוד, עדיין אצור ושמור בה ולא ניטל ממנה חלילה. כל מה שקרה בזמן הגלות הוא, שכוח זה מוסתר ונעלם ואינו בא לידי ביטוי. הוא בבחינת 'נפילה'. אבל ברגע שיגיע הזמן - הוא יפרוץ ויתגלה במלוא הדרו.

והאמת היא, שגם בזמן הגלות בא הכוח הזה לידי ביטוי מסויים, כפי שאמרו חז"ל על הפסוק "לא יסור שבט מיהודה" - "אלו ראשי גלויות שבבבל". כלומר, שגם בזמן הגלות קמים "ראשי גלויות" משבט יהודה, שממשיכים במידה מסויימת את כוח ההנהגה של מלכות דוד. זוהי גם מהותו של המשיח, שכוח המלכות של דוד המלך טמון בו, אשר בבוא העת - יתגלה כוח זה והוא יעמוד מ'נפילתו' ויתגלה בכל הדרו.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1)     סנהדרין צו,ב.

2)     רמב"ם, הלכות מלכים פרק יא.

3)     נצח ישראל פרק לה.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)