חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:18 זריחה: 6:00 י"ז בניסן התשפ"ד, 25/4/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

ייסורי משיח

מדוע סובל המשיח ייסורים כה רבים?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

כאשר שאל רבי יהושע בן-לוי את אליהו הנביא כיצד יוכל לזהות את המשיח1, ענה לו אליהו, שהוא יושב בין "עניים סובלי חולאים". בהמשך הסוגיה2 דנה הגמרא באפשרות שמישהו מבני אותו דור הוא המשיח, והיא נוקבת בשמו של "רבינו הקדוש" (רבי יהודה הנשיא). מדוע דווקא הוא? רש"י מציין שתי תכונות שהיו בו: "סובל תחלואים וחסיד גמור". שוב אנו רואים שדמותו של המשיח, לפני התגלותו, היא של איש חולה ובעל-ייסורים.

בישעיהו יש פרק שלם3 הנפתח בפסוק: "מי האמין לשמועתנו וזרוע ה' על מי נגלתה", והמתאר "איש מכאובות וידוע חולי", שבתחילה בזו ולעגו לו, ולבסוף הוא מתגלה כמי שעולה למעלה מכולם. פרשנים רבים סבורים שדמות זו מתייחסת לעם-ישראל, שבתקופת הגלות הירבה לסבול והיה בשפל המדרגה, ובגאולה הוא מתעלה ומתנשא מעל כל הגויים. אולם יש המפרשים פרק זה על המשיח4.

מקבל באהבה

במדרש5 נאמר: "שלושה חלקים נחלקו הייסורים - אחד נטלו אבות-העולם; אחד דורו של שמד; ואחד מלך המשיח". כמו-כן יש פרקים בתהילים שבהם מבכה נעים זמירות ישראל את ייסוריו ואת סבלו של המשיח. חז"ל גם אמרו6 על הפסוק "והריחו ביראת ה'7" - "מלמד שהטעינו מצוות וייסורים כריחיים". השאלה הגדולה היא, למה המשיח צריך לסבול ייסורים כה רבים?

תשובה אחת שניתנה על כך היא, שבאמצעות ייסוריו מכפר המשיח על דורו ומאפשר לכל יהודי לזכות לגאולה. כך נאמר8: "אכן חוליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם... הוא מחולל מפשעינו, מדוכא מעוונותינו". בזוהר9 מוסבר, שעל-ידי ייסוריו של המשיח, ניצולים ישראל מן הדין. הרמב"ן10 מפרש: "כי החבורה שהוא מצטער ומתגורר עליה, תרפא אותנו, כי ה' יסלח לנו בזכותו ונתרפא מפשעינו ועוונות אבותינו".

האלשיך11 מוסיף ואומר, שהמשיח מקבל עליו את הייסורים באהבה: "כי הוא מעצמו חפץ לנושאם... ואנחנו חשבנוהו שלא היה נוטלם מעצמו, רק נגוע מוכה אלוקים הוא". אולם כשתבוא העת שיתגלה בכל הדרו, אז יראו הכול ויבינו "כמה גדול כוח סובל ייסורין על הדור".

להוסיף כוח במשיח

המהר"ל12 מסביר, שעוצם ייסוריו של המשיח נובעים מכך, שהוא עתיד לשים קץ לרע, ומשום כך קמה נגדו התנגדות חזקה מאוד של הרע, דבר המתבטא בייסורים שעוברים עליו: "יש למעלת המשיח התנגדות עולם הטבעי, ואין סוף לייסורין של המשיח... עד לעתיד, שיהיה עולם חדש, שיהיה עולם נבדל, ושוב לא יהיה לו התנגדות כלל ולא יתייסר עוד".

עם זאת, חלילה לומר שהדבר כבר נגזר מראש. אדרבה, מעצם העובדה שייסורי המשיח נובעים מעוונות הדור ברור, שעל-ידי שהדור מרבה בזכויות, הוא גם חוסך מהמשיח ייסורים ומחיש את התגלותו. האלשיך מדגיש, שבני-ישראל "מוסיפים כוח במשיחם". הוא מבסס את דבריו על הפסוק13 "והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו", ומפרש14, שעל-ידי הצדקה והאמונה במשיח מחזק עם-ישראל את המשיח: "כי בצדק שיעשו העם יוסיפו כוח במלכם", ועל-ידי האמונה "באיכות ומעלת מלך המשיח" יביאו "תוספת כוח זכותו" (והאלשיך מזהיר: "בל תהיו חלילה מהמתישים כוחו ומאבדים גודל טובתכם שעל-ידו"!).

ואכן, בסופו של דבר מתקיים במשיח: "יאריך ימים וחפץ ה' בידו יצלח15", וכדברי הרמב"ן: "כי הוא ישלים הגאולה אשר השי"ת חפץ בה".

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1)     סנהדרין צח,א.

2)     שם סוף ע"ב.

3)     פרק נג.

4)     למשל, הגמרא, בסנהדרין שם, קוראת את הפסוק "אכן חליינו הוא נשא וגו'" על המשיח. כך גם הרמב"ן, בביאורו לפרשת "הנה ישכיל עבדי", מפרש את הפסוקים הללו על מלך המשיח. ורבי יצחק אברבנאל, בספרו 'ישועות משיחו' (העיון השני, פרק שני), מבאר, ש"פעמים רבות הנביאים והחכמים היו מדברים באומה בשם המשיח, ופעמים היו מדברים במשיח בשם האומה... כמו שאמרו חז"ל: הדור הוא הפרנס והפרנס הוא הדור").

5)     תהילים פט"ז,ד.

6)     סנהדרין צג,ב.

7)     ישעיה יא,ג.

8)     שם נג,ד-ה.

9)     חלק ב, ריב,א: "אלמלא דאיהו אקיל מעלייהו דישראל ונטיל עליה, לא הווי בר-נש דיכיל למסבל יסוריהון בישראל על עונשי דאורייתא" (=אלמלא הוא [המשיח], שנושא עליו את יסוריהם של ישראל ומקל עליהם, לא היה אדם יכול לסבול את הייסורים שמגיעים לישראל על חטאיהם).

10)   בפירושו על הפסוק "הנה ישכיל עבדי".

11)   בפירושו לפרק זה.

12)   נצח ישראל פרק לב ולד.

13)   ישעיה יא,ה.

14)   בפירושו שם.

15)   ישעיה נג,י.


 
תגובות
1.
לגבי ייסורי משיח
יהודי שנהנה מהמאמרים מאשדוד-31/12/13 15:46

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)