חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:41 זריחה: 5:36 כ"א באייר התשפ"ד, 29/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

נשמתו של המשיח

האומנם נשמתו של המשיח היא הנשמה הנאצלת ביותר?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

הגאולה שאנו מחכים לה נקראת 'גאולה אמיתית ושלמה', לעומת כל הגאולות האחרות, שלא היו שלמות. הגאולה הקרובה ביותר לגאולה העתידה היא גאולת מצרים, ואף נאמר1: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". ועם זאת, לא הייתה גאולת מצרים גאולה שלמה, לפחות בשני מובנים: לא כל ישראל נגאלו בה (שכן אלה שלא רצו לצאת מתו בשלושת ימי האפילה), והיא גם לא הייתה גאולה נצחית, שהרי אחריה היו עוד גלויות. הגאולה העתידה תהיה אמיתית ושלמה, כי כל ישראל - אף ה'אובדים' וה'נידחים' - ייגאלו בה, והיא גם תהיה נצחית, שכן אחריה לא תהיה עוד גלות.

אופייה השלם והנצחי של הגאולה מחייב, שגם הגואל יעמוד בדרגה עליונה של שלמות ונצחיות. ואכן, דרגתו של משיח-צדקנו היא הגבוהה והעליונה ביותר. על הפסוק2 "הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאד" (שמתייחס למשיח), מבואר בתורת הקבלה3, שחמשת התארים שבפסוק מתייחסים לחמש הדרגות שבנשמה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. דוד המלך זכה ל'נפש'; אליהו זכה ל'רוח'; משה - ל'נשמה'; אדם הראשון - ל'חיה'; ואילו המשיח יעמוד בדרגה העליונה ביותר - הוא זוכה ל'יחידה'.

חמישה שמות

כדי להבין את משמעות הדבר, יש לבאר תחילה את משמעות הדרגות הללו בכל אדם מישראל. המדרש4 אומר: "חמישה שמות נקראו לה - נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה". מוסבר בתורת החסידות, שאין אלה חמישה שמות בלבד, אלא חמש דרגות או חמישה רבדים בנשמה. 'נפש' - זו הדרגה שמחיה את פעילותו המעשית של האדם; 'רוח' - מחיה את הרגשות, המידות; 'נשמה' - מחיה את השכל וההבנה; 'חיה' - קשורה לכוחות כלליים יותר, כמו רצון ועונג; ואילו ה'יחידה' - היא עצם הנשמה.

ארבע הדרגות הראשונות הן בעלות אופי מוגדר, וממילא מוגבל. גם יכולים לחול בהן שינויים; ואכן, מעשיו, רגשותיו, שכלו ורצונותיו של האדם משתנים לעיתים. מכיוון שכך, אפשר גם לפגום בדרגות הללו של הנשמה. אדם שפוגם במעשיו, פוגם בדרגת ה'נפש' שבו; מי שלוקה במידות רעות - פוגם ב'רוח' שבו; וכך הלאה. אבל ה'יחידה' היא נקודת היהדות הפנימית, שאינה מוגדרת ואינה מוגבלת ולא יכולים לחול בה שום שינויים ופגיעות. עליה נאמר: "יחידה לייחדך" - היא נשארת תמיד "חבוקה ודבוקה בך", קשורה ומאוחדת עם הקב"ה.

דרגת ה'יחידה' אינה מתגלה (באופן מודע) במהלך החיים השיגרתי. היא באה לידי ביטוי כאשר מנסים לפגוע בעצם הקשר של יהודי עם הקב"ה. למשל, כשמעמידים יהודי בניסיון של עבודה-זרה. או-אז מתגלה דרגת ה'יחידה', מתעוררת נקודת היהדות, והיא מביאה את האדם עד כדי מסירות-נפש בפועל.

ניצוץ משיח

ה'יחידה' שבכל יהודי נקראת גם 'ניצוץ משיח' שבכל אחד, שכן זהו עניינו של המשיח - 'יחידה' הכללית (לעומת 'יחידה' הפרטית שבכל אדם מישראל). לכן יש בכוחו של כל יהודי לקרב את הגאולה, שכן כשהוא מעורר את ה'יחידה' שבו, את נקודת היהדות הפנימית, הוא מביא גאולה לעצמו, ובהיותו חלק מעם-ישראל - גם מקרב את הגאולה הכללית.

לכן תהיה הגאולה העתידה לבוא - גאולה אמיתית, שלמה ונצחית, מכיוון שהיא תבוא על-ידי משיח-צדקנו, ה'יחידה' הכללית. דרגה זו היא אין-סופית ובלתי-מוגבלת, ולכן היא מקיפה את כל ישראל ואי-אפשר לפגוע בה. זו הסיבה שלעתיד-לבוא יחיו חיים נצחיים, כי כאשר מתגלית ה'יחידה' - אין לה הפסק. זוהי נשמתו של ה"גואל אחרון" - משיח-צדקנו5.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1)     מיכה ז,טו.

2)     ישעיה נב,יג.

3)     רמ"ז לזוהר חלק ב, מ,ג; חלק ג, רס,ב; ועוד.

4)     בראשית-רבה פרק יד,ט; דברים-רבה פרשה ב,לז.

5)     ראה בכל זה קונטרס 'עניינה של תורת החסידות' (נדפס בסוף 'ספר הערכים - חב"ד' כרך א).


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)