חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:36 זריחה: 5:39 י"ב באייר התשפ"ד, 20/5/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

יריח וישפוט

כיצד ישפוט המשיח על-פי חוש הריח?
מאמרים נוספים בנושא
המשיח - אדם, מלאך או עידן מופשט?
כך יתגלה המשיח
אישיות ענקית
משיח שבכל דור
דמותו של המשיח
יריח וישפוט
מלך רוכב על חמור
נשמתו של המשיח
המשיח בפיתחה של רומי?
ייסורי משיח
שני משיחים?
משה ומשיח - מסלול דומה
הקמת מלכות דוד
ניסים ונפלאות
איך נדע לזהות את המשיח?

אחת מתכונותיו המיוחדות של המלך המשיח מתוארת בדברי הנביא ישעיה1: "והריחו ביראת-ה', ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח". הגמרא2 מפרשת את המלה "והריחו", שהמשיח יחונן ביכולת לחרוץ דין על-פי חוש הריח - "מורח ודאין" (=מריח ודן). וכפי שמפרש רש"י: "שמריח באדם ושופט ויודע מי החייב". וכן נאמר בזוהר3: "מלכא משיחא (ידון) בריחא... בלא סעדין והתראה" (מלך המשיח ידון על-פי הריח, בלי צורך בעדים ובהתראה).

עד כמה תכונה זו נחשבת מהותית ומרכזית בדמותו של המשיח, יעיד הסיפור שמובא בהמשך הגמרא, שכאשר בן-כוזיבא המלך טען שהוא המשיח, שלחו חכמים לבדקו, אם יש בו היכולת לשפוט על-פי חוש הריח, וכאשר נמצא שאין בו תכונה זו, הוברר להם שאין הוא המשיח (עם זאת, הרמב"ם בהלכות מלכים4 אינו מביא תנאי זה, ולא כל תכונה על-טבעית אחרת, כאחד מסימניו של המשיח5).

נוגע בעצם הדבר

מהו הקשר בין משפט לבין ריח? עשיית דין קשורה לכאורה בחכמה ובהבנה מעמיקה, ואיזו שייכות יש בינה לבין חוש הריח? ועוד: כיצד מתבטאת דווקא בכך מעלתו המיוחדת של המשיח?

להבנת העניין, עלינו לבאר תחילה את מהותו של חוש הריח6. על חוש זה אמרו חז"ל7: "איזהו חוש שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף - זה הריח". הריח הוא חוש רוחני, זך ועדין, שמגיע ישר אל תוך הנפש וגורם לה עונג והנאה.

יתרה מזו: אדם שמתעלף, מנסים לעוררו דווקא באמצעות חוש הריח. שאר החושים אינם מתפקדים בשעה זו או שהם מתפקדים בצורה חלקית וחלושה, עד שאין בהם כוח לעורר את האדם מעלפונו. רק כאשר מקרבים לאפו חומר בעל ריח חריף, מצליח הריח לחדור בעד מסך העילפון ולעורר את האדם. כי הריח מגיע עד עצם הנפש, ושם הרי אין לעולם חולשה ועילפון, ולכן, כשהריח מגיע לשם, הוא מעורר את הנפש להזרים חיות חדשה לגוף, והאדם מתעורר מעלפונו.

חוש הריח מתאפיין אפוא ביכולתו לגעת בשורשם של הדברים, בעצם הדבר. בכך הוא נבדל משאר החושים - הללו נותנים תמונה חיצונית וחלקית בלבד, ואילו הריח מגיע למהות האמיתית של הדבר, לעצם הדבר.

תמונה שלמה

הדין והמשפט שנערכים בימינו מסתמכים על ראייה, שמיעת עדויות, הסקת מסקנות באמצעות השכל, וכדומה. כל אלה נותנים לדיין תמונה מסויימת על המקרה, אך זו נשארת שטחית וחלקית, ולעולם אין לו ביטחון מוחלט שלא טעה בדינו. נוסף על כך, השופט בימינו כלל אינו יכול לחוש מה באמת עבר על האדם בשעה שביצע מעשה מסויים, מול אילו לחצים היה עליו להתמודד ומה התחולל בנפשו.

בכך תהיה גדולתו של המשיח - הוא ישפוט באמצעות הריח, ובאמצעותו יידע בדיוק את עצם הדבר8. לא רק שכל פרטי המקרה יהיו גלויים לפניו, דבר שימנע אפשרות שישעה לטענות-שקר ועלילות-כזב, אלא הוא גם יחוש בצורה שלמה את כל הרקע והסיבות שעמדו מאחורי המעשה. חוש הריח המופלא שיינתן לו, יאפשר לו לעמוד ממש במקומו של הנידון, ובכך לקיים בשלמות את הכלל של הלל הזקן9: "אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו" - הוא, המשיח, יוכל לדון, כי הוא 'יגיע למקומו'.

כשיבוא לפני המשיח אדם שמוכר לכול כצדיק, יריח אותו המשיח ויידע אם אכן הוא צדיק אמיתי, או שמא במעמקי נפשו עדיין מסתתר רע כלשהו, גם אם זהו רע פנימי ועמוק, שאולי אותו אדם עצמו אפילו אינו מודע לקיומו. וכנגד זה, כשיבוא לפני המשיח בעל-עבירה, יריחו המשיח ויידע את כל הרקע והסיבות שגרמו לו לחטוא, ויוכל ללמד עליו זכות, שבעצם לא רצה לחטוא, אלא שיצרו הוא שאנסו. לכן יהיה משפטו משפט-צדק בתכלית השלמות.

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1)     יא,ג.

2)     סנהדרין צג,ב.

3)     חלק ב, עח,א.

4)     פרק יא הלכה ג.

5)     ואף שגם לדעת הרמב"ם יחונן המשיח בתכונות על-טבעיות וביכולת זו להריח ולדון, אין הכרח שהיא תהיה בו כבר בתחילת התגלותו. וראה השגת הראב"ד שם ותירוציהם של נושאי כלי הרמב"ם.

6)     ראה בכל זה מאמר ד"ה 'והניף ידו על הנהר', אחרון-של-פסח תשי"א.

7)     ברכות מג,ב.

8)     ליקוטי-דיבורים חלק ב, עמ' שיז ואילך.

9)     אבות ב,ד.


 

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)