חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | הרשמה לאתר | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 18:29 זריחה: 6:34 כ"ב בתשרי התשפ"ב, 28/9/21
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

דור שכולו זכאי

איזה דור אנחנו – "דור שכולו חייב" או "דור שכולו זכאי"?
תשובות לשאלות נוספות בנושא זה
מניין הביטחון?
הרבי הבטיח והשנים חולפות
האם לא די להאמין?
מי מפחד ממשיחיות?
דחיקת הקץ
חישובי קיצים
חישובי קיצים אצל גדולי ישראל
מלחמת גוג ומגוג
המשיח בא בהיסח-הדעת
סימנים טובים?
דור שכולו זכאי
דווקא אנחנו
אובדים ונידחים

אחת מאמרות חז"ל הנפוצות ביותר על הגאולה, היא זו של רבי יוחנן1: "אין בן-דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב". משמעות הדברים הפשוטה היא, שהמשיח יגיע דווקא באחד משני המצבים הקיצוניים - או כאשר הטוב יגיע לשיאו, או כאשר הרע יגיע לשיאו.

אולם הדברים דורשים בירור. הרי ידוע לנו שהרע לא ייעלם מן העולם אלא לאחר הגאולה, כאשר "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ2", ואילו עד אז עדיין יישאר רע בעולם. איך ייתכן אפוא "דור שכולו זכאי"? ומצד שני, איך ייתכן "דור שכולו חייב" - וכי אפשר להעלות על הדעת דור שאין בו כלל לומדי תורה ומקיימי מצוות?

הפרדת הטוב מהרע

המהרש"א3 מסביר, ששתי האפשרויות הללו מקבילות למעשה לשתי אפשרויות הגאולה שהוזכרו קודם לכן בגמרא4. רבי אליעזר אומר: "אם ישראל עושין תשובה - נגאלין". זהו "כולו זכאי" - עם-ישראל עושה תשובה מעצמו, נהיה "זכאי", וזוכה מיד לגאולה. רבי יהושע אומר, שאם עם-ישראל לא יעשה תשובה מעצמו, "הקב"ה מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה". זהו "כולו חייב" - עם-ישראל מעצמו נמצא בשפל המדרגה, ואז הקב"ה מאלץ אותו לשוב אליו ולהיות ראוי לגאולה.

המהר"ל מפראג5 מסביר באופן מעמיק יותר את משמעות מאמרו של רבי יוחנן. ביאת המשיח היא מציאות חדשה ושלמות חדשה בעולם. על-כן, אין היא יכולה לבוא כאשר העולם נמצא במצבו הרגיל, אלא רק באחת משתי האפשרויות: או שהדור נהיה "דור זכאי", שהגיע אל פסגת השלמות ובכך נעשה ראוי להתגלות החדשה של המשיח; או שהוא נהיה "דור חייב", שהידרדר לשפל התחתון ביותר, לריקנות מוחלטת, דבר המאפשר לבנות על קרקע נקייה את העולם החדש של ימות המשיח.

תורת החסידות6 מסבירה, שהגאולה באה כאשר הושלמה העבודה של בירור הטוב מהרע. עבודתנו היא להפריד את הרע שהתערבב בטוב ולהציב גבולות ברורים ביניהם. כל עוד הטוב והרע מעורבבים זה בזה - אין הגאולה יכולה לבוא. היא תבוא באחת משתי האפשרויות: או שהטוב ידחה לגמרי את הרע ("דור זכאי"), או שהרע יגבר וישתלט על הטוב ("דור חייב"), ואז יאבידו הקב"ה כליל.

סימני הגאולה יעוררו

אך אם יהיה זה דור חייב, באיזו זכות תבוא הגאולה? על כך מביאה הגמרא את הפסוק7 "וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע, ותושע לו זרועו". כלומר, כשהקב"ה יראה שאין לעם-ישראל זכות משלו, יגאל אותו למענו.

הרד"ק8 מסביר, שמצב זה יהיה רק בראשית הגאולה. ייתכן מצב ש"לא ישובו בתשובה עד שיראו תחילת הישועה", אבל לאחר שייראו סימני הגאולה - "רוב ישראל ישובו בתשובה". הרד"ק גם אומר, שלא ייתכן דור שכולו חייב - "לא ייתכן שלא יהיה איש ואנשים בישראל צדיקים וטובים שיהיו ראויים לגאולה", אלא הכוונה היא לכללות הדור.

אמרו כמה מצדיקי הדורות האחרונים, שלא יניחו בשום פנים ואופן שיהיה "דור שכולו חייב". אבל אם כך, הרי הברירה היא "דור שכולו זכאי", ואיך זה ייתכן נוכח השפל של הדורות האחרונים? אך מתברר שדווקא משום שמדובר בדור יתום, שבו יש קשיים וניסיונות כה כבדים, קל להחשיבו כ"דור זכאי"9. וכך כותב הרב משינאווא10: "עתה, בעוונינו הרבים, בעקבתא דמשיחא, שנתקיים בנו מאמר חז"ל חכמת סופרים תסרח, ויראי חטא יימאסו בעיני המון-עם... חשוב ויקר בעיני הקב"ה התורה והתפילה שלנו יותר מבדורות הראשונים".

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד - המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

_______________

1)     סנהדרין צח,א.

2)     זכריה יג,ב.

3)     סנהדרין שם.

4)     צז,ב.

5)     'נצח-ישראל' פרק לט.

6)     מאמרי אדה"ז הקצרים, עמ' תג. מאמר 'אל תצר את מואב' לאדמו"ר האמצעי, עמ' 42.

7)     ישעיה נט,טז.

8)     בפירושו לפסוק זה.

9)     וראה בזוהר, מדרש הנעלם, חלק א, קמ,א, שהפלא הוא, איך אפשר בכלל לקיים את התורה והמצוות בתנאים הקשים של 'עקבתא דמשיחא': "מי יתקיים בקיום דתיה בין האי זמנא!" (=מי יעמוד בקיום הדת באותו זמן!).

10)   'דברי יחזקאל' עה"ת, על מסכת ר"ה דף יז.


 
תגובות
1.
עוד הסבר
עידו-10/11/15 05:56

     
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)