חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 19:45 זריחה: 5:49 י"ג בתמוז התשפ"ד, 19/7/24
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

מערכה למען חזית דתית מאוחדת

הרבי סבר כי תועלת רבה תצמח לעניני היהדות אם המפלגות הדתיות ירוצו לכנסת בחזית דתית מאוחדת. מדובר בחזית טכנית אשר לאחר הבחירות יפעלו, כל אחת, על פי כוחה היחסי שהיה קיים קודם לכן. למטרה זו שיגר הרבי מכתבים רבים והפעיל שלוחים ושתדלנים לקדם את הרעיון.

במשך כל השנים אנו רואים את מאמציו הגדולים של הרבי למען הקמתה של חזית דתית מאוחדת  (ראה למשל אגרות-קודש כרך ח"י עמ' רצ-רצא, תמד). לקראת מערכת הבחירות הרביעית התאחדו התנועות אגודות-ישראל ופועלי אגודת-ישראל. הידיעה שימחה את הרבי. כך הוא כתב (איגרות-קודש כרך יח עמוד תקנד): זה עתה נתקבל המכתב (והמברק) על דבר החזית עם אגודת-ישראל. ותשואת חן על שילוחו. ויהי רצון שתהיה להצלחת ולהרמת קרן ישראל סבא".

לאחד המדווחים, הרי"מ לוין ז"ל כתב (שם כרך יט עמ' כה):

בנוגע לבחירות, הנה כמו להבחירות הקודמות דשנת תשט"ו הברקתי דעתי והוראותי להנהלת אגודת חב"ד בארץ הקודש ת"ו, ובוודאי פרסמוה מכבר.

לקראת הבחירות לכנסת השישית - תחילת שנת תשכ"ו - יצא הרבי במערכה ציבורית רחבה למען "הקמת חזית מאוחדת של המפלגות הדתיות לקראת הבחירות לכנסת הממשמשות ובאות". הרבי פירסם מכתב ארוך ומנומק בו הוא מנתח לפרטים ("בשטח השכר וההפסד", "הטענות נגד חזית דתית", "טעמי השוללים חזית דתית", "התכסיסים להכשיל הקמת חזית דתית") את המצב, וקובע (בסיומו של המכתב הנדפס ב'לקוטי שיחות' כרך כא עמ' 424-420):

שכל אלו המפלגות או הסיעות או האנשים אשר ימנעו הקמת חזית דתית טכנית זו - מעמידים בזה את רווחי המפלגה, הסיעה וכו' מעל לרווחי המצב הדתי הכללי בארץ-הקודש ת"ו הנוגע לאלפים ורבבות של אחינו בני-ישראל באה"ק ת"ו.

החשיבות והתועלת של חזית דתית, לכלל עניני הדת, מוצאת ביטוי במכתב הנ"ל של הרבי:

תעמולת הבחירות רישומה ניכר משך זמן גם אחרי הבחירות, ובאם התעמולה תהיה מופנית כלפי חוגים שעדיין אינם דתיים מאיזו סיבות שהן, הרי לא רק שיש לקוות לרכישת קולות חדשים כאמור, אלא יהיה בזה ריווח גם בנוגע לקירוב מספר מסויים של אחינו בני ישראל לעניני דת.

ושוב חזר על דעתו במכתב שנכתב "במענה לרבים שי'" למחרת יום הכיפורים ה'תשכ"ו (שם עמ'ד 427-424). באותו מכתב קורא הרבי לכל המפלגות הדתיות לפרסם בפרוטרוט את עמדתן בנושא החזית, כדי שהבוחרים יביאו זאת בחשבון שיקוליהם.

הרבי אף שיגר עסקנים ובעלי השפעה שיתרמו למצב זה (ראה 'היכל מנחם' כרך א' עמ' רלב. 'לקוטי שיחות' כרך כא עמ' 424. 'אגרות קודש' כרך כג עמ' תלה, ועוד).

בנ.ב. במכתב זה שב הרבי והסביר את החשיבותו בכך, תוך שהוא מצטט חוות דעת פומבית ורשמית של גדולי ישראל:

"בפעם הזאת יותר מאשר בעבר עלול להיווצר תנאי ומצב, שנציג נוסף של היהדות החרדית עלול להכריע את הכף בשאלות יסוד, שיש בהן ענין חיוני ליהדות התורה, ובידי הבוחר הנאמן לעשותו".

 

ב'איגרות שלמה זלמן שרגאי' עמ' 26 נדפס המכתב הבא (המלמד משהו על פעילותו של הרבי בנושא זה):

"כ"ו בניסן תשי"ט

 

לכבוד האדמו"ר הרב הצדיק

כבוד קדוש שמו תפארתו

הרבי מליובאוויטש שליט"א

ניו-יורק

יברכך ה' מציון,

חוזר אני למכתבו וברכתו לחג הפסח ואני מביע את תודתי הרבה ואת שמחתי. יהי-רצון שברכתו תתקיים לפי ניסוחו: שנזכה לעבודת ה' "כמצווה עלינו בתורתנו, תורת חיים" בכלל ובפרט, גם בחו"ל וגם בארץ-ישראל וגם במדינת-ישראל.

בנוגע לחזית הדתית, אני מצטער צער רב שאין בידי לבשר לו בשורה טובה כמשאלתו וכמשאלתי, והייתי מעז לומר כמשאלתם של רוב בית ישראל הדתי במדינת-ישראל.

הסיבה היא שהרב מבריסק שליט"א עומד בדעתו בגלוי ובסתר נגד חזית דתית, ואלה שדעתם אחרת בוכים באוהליהם ואינם מעיזים להמרות את פיו...

אילו כבוד תורתו וגדולי הרבנים בארה"ב היו מביעים דעתם בגלוי בעד חזית דתית, ייתכן שזה היה מרתיע את הרב מבריסק ומחזק את ידי אלה שהם בעד חזית דתית.

אשמח מאד אם כבוד תורתו יורה לי מה עליי ועל חבריי ועל כל אלה החושבים כמונו לעשות לשינוי המצב.

בכבוד רב וביקר

שלמה-זלמן שרגאי".

בנושא זה נתבע מר שרגאי על-ידי הרבי גם באיגרת מכ"ג באדר שני תשי"ט (איגרות-קודש, כרך יט, עמ' רצ-רצא):

"מוכרחני להביע תמיהתי שעדיין לא נשמע כלום בענין חזית מאוחדת, וידוע לכבודו השקפתי שגם בבחירות הקודמות היה הכרח בחזית דתית מאוחדת... העדר העשייה בעוד מועד יוכל להביא היזק בל ישוער מראש" (בד בבד עם הבהרתו כי "דעתי ברורה בכל התוקף נגד חזית תמידית").


 

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)