חב''ד כל הלב לכל אחד
תרומה | לימוד יומי | חנות | בתי חב"ד | צור קשר
זמנים נוספים שקיעה: 17:17 זריחה: 6:33 י"א בשבט התשפ"ג, 2/2/23
חפש במדור זה
אפשרויות מתקדמות
הודעות אחרונות בפורום

שאלות אחרונות לרב

(אתר האינטרנט של צעירי אגודת חב"ד - המרכז (ע"ר

אמרות חסידיות לחג השבועות


שמחה ופנימיות

אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש היה נוהג לברך לפני חג השבועות – "שנזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות". "שמחה" – משום ששמירת התורה קשורה לפעמים בניסיונות, והשמחה מעניקה כוח להתגבר על הקשיים. "פנימיות" – יש לקיים את התורה לא רק במחשבה, דיבור ומעשה, אלא "בפנימיות", בעצם הנפש. 

(לקוטי שיחות)

כאיש פשוט

במדרש נאמר שכאשר אמר משה רבנו לבני-ישראל שהקב"ה ייתן להם את התורה, היו שרויים בשמחה רבה, ואילו הוא עצמו היה מלא פחד; משה חשש שמא לא תהיה לו קבלת העול לקבלת התורה, כפי שהיא קיימת אצל איש פשוט. 

(ספר השיחות תש"ב)

כאיכר לפני הקציר

רבי ישראל מרוז'ין לא היה אומר תורה בשבת שלפני חג-השבועות, וכך היה אומר: בשבת זו הריני מרגיש עצמי כאיכר לפני הקציר - התבואה הישנה כבר אזלה, והחדשה עדיין איננה...

ירידה מן ההר

כמה ימים לאחר חג השבועות נכנסו חסידים לשאול שאלה את הרבי הריי"צ מליובאוויטש. הרבי אמר שאינו יכול להשיב על השאלה, מכיוון ש"עדיין לא ירדתי מן ההר".

שלושה דברים

במתן תורה ניתנו שלושה דברים: גליא שבתורה, סתרי תורה והכוח לעבודת ה'. גליא שבתורה יש לכל אחד ואחד; סתרי תורה גם-כן ידעו הרבה; וכוח לעבודה נותנים למי שרוצה בכך.

(ספר השיחות תש"ה)

מ'נעשה' ל'נשמע'

"נעשה ונשמע" – על-ידי עשיית מצוות ומעשים טובים זוכים להשגות רמות, למעלה מכוח השגה אנושית. כך על-ידי 'נעשה' מגיעים ל'נשמע'.

(רבי בונם מפשיסחה)

שבועה הדדית

"שבועות" הוא מלשון שבועה, שכן ביום מתן תורה כרתו הקב"ה וישראל ברית של שבועה: אנו נשבענו שלא נמירו חלילה באלוקים אחרים, והקב"ה - שלא יחליף אותנו באומה אחרת.

(אור החיים)

התורה עוצרת

חג השבועות נקרא גם 'עצרת', לפי שביום זה ניתנה התורה, העוצרת את בני-ישראל מללכת בדרכי יצר הרע.

(רבי לוי יצחק מברדיצ'ב)

אש גנוזה

'עצרת' הוא מלשון גנוז ומאוכסן, כדברי הנביא (ירמיה כ,ט): "והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי" – אש התורה, שניתנה בעצרת, עצורה בעצמותיו של כל יהודי.

(רבי ברוך ממז'יבוז')

מלכות וממשלה

חג השבועות נקרא בתלמוד 'עצרת', כי 'עצרת' הוא לשון מלוכה וממשלה, כמו יורש-עצר. בקבלת התורה קיבלנו עלינו עול מלכות שמים, ולכן זה חג הקשור למלוכה וממשלה.

(שפת אמת)

אור לגשמיות

"הכול מודים בעצרת דבעינן נמי לכם" (פסחים סח,ב). על-ידי האור הגדול שמאיר ביום הקדוש הזה, אפשר לעבוד את הבורא גם ב'לכם', בצרכים הגשמיים, במאכל ובמשתה.

(ישמח ישראל)

שתי תקופות

ימי העולם מתחלקים לשתי תקופות: הראשונה - מבריאת העולם ועד מתן-התורה; והשנייה - מזמן מתן-התורה, שמאז נקראו ישראל בכינויי חיבה מיוחדים – 'עם סגולה', 'העם הנבחר', 'גוי קדוש'.

(ספר המאמרים תש"י)

השפע תלוי בעבודה

עניינה של התורה הוא המשכת האלוקות מלמעלה למטה, אבל התורה ניתנה לנו דווקא בהר, להורות כי המשכה זו תלויה בעבודתנו, בהתעלות שלנו מלמטה למעלה.

(ספר המאמרים תש"ט)

הכול תלוי באש

"מפני אשר ירד עליו ה' באש" (שמות יט,יח). כל העניינים שהיו במתן-התורה באו על-ידי האש. ללמדנו, כי כל ענייני תורה ומצוות ועבודת ה' בתפילה, צריכים להיות בחמימות וברשפי אש. הכוח לזה ניתן במתן תורה.

(ספר המאמרים תש"א)

תנועת חיים

"וירא העם וינועו" (שמות כ,טו). בשעה שישראל ראו אלוקות בעת מתן-התורה, הדבר פעל עליהם שיהיה "וינועו" – שתהיה אצלם תנועה של חיים.

(היום-יום)

עשן חובק עולם

"והר סיני עשן כולו" (שמות יט,יח). "עשן" ראשי-תיבות: עולם, שנה, נפש, המסמלים את המקום (עולם), זמן (שנה), וחיות (נפש). משמעות ה'עשן' שהיה במתן-התורה הוא, שאז ניתנו הכוח והיכולת לברר ולהעלות את המקום והזמן ולהכניס בהם אור וחיות אלוקיים.

(רבנו הזקן בעל התניא)


 

 
תנאי שימוש ניהול מפה אודותינו כל הזכויות שמורות (תשס''ב 2002) צעירי אגודת חב''ד - המרכז (ע''ר)